มหกรรมไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี ครั้งที่ 4/2566

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:00 – 15:00 น.

เอกสารประกอบการเจรจาไกล่เกลี่ย

1. กรณีลูกค้ามาติดต่อเอง
1.1 สำเนาบัตรประชาชนของผู้ใช้บัตร (รับรองสำเนาถูกต้อง)
2. กรณีรับมอบอำนาจไกล่เกลี่ยแทน
2.1 สำเนาบัตรประชาชนของผู้ใช้บัตร (รับรองสำเนาถูกต้อง)
2.2 สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
2.3 หนังสือมอบอำนาจ

ติดต่อสอบถาม

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน    โทร. 02-123-6699
สินเชื่อธุรกิจเช่าซื้อ            โทร. 02-123-6633

สถานที่จัดงาน

ห้องมารีน 2-3 โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีชโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท(พัทยา)
408 หมู่ 12 ซ.จอมเทียน1 ถ.จอมเทียนเมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โทร. 038-231-355

สแกน
QR Code
ลงทะเบียน
เข้าร่วมงาน