Corporate Social responsibility

สำนักงาน ประกอบธุรกิจ ทวงถามหนี้
บริษัท วินเพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด

ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน สนับสนุนการศึกษา และปรับปรุงอาคารเรียน ณ โรงเรียนวัดกุ่มโคก อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

5/02/2560

ตัวแทนบริษัทได้รวบรวมสิ่งของบริจาค ชุดคอมพิวเตอร์สำนักงาน หนังสือ และของใช้เพื่อสมทบกับมูลนิธิกระจกเงา

15/07/2565

พนักงานและผู้บริหารของบริษัทร่วมกิจกรรมโครงการบริจาคโลหิตปีที่ 1

1/08/2565

บริษัท วินเพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด ร่วมบริจาคชุดคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด แก่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่413

5/09/2565

พนักงานและผู้บริหาร บริษัทวินเพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด เข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรม KTC Football Club ณ สนามฟุตบอล ซุปเปอร์สตาร์อารีน่า

29/10/2565

พนักงานและผู้บริหารของบริษัทร่วมกิจกรรมโครงการบริจาคโลหิตปีที่ 2

3/2/2566