Corporate Social responsibility

สำนักงาน ประกอบธุรกิจ ทวงถามหนี้
บริษัท วินเพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด

ข่าวสารและกิจกรรม

คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท วินเพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด ร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2/2567 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

3/05/2567

คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท วินเพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด ร่วมบริจาค เงินสด อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หนังสือ เสื้อผ้า และของใช้ต่างๆ ให้แก่ โครงการ เหลือ-ขอ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

28/03/2567

บริษัท วินเพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด ร่วมบริจาค ชุดคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ชุด ให้แก่ กองร้อยตำรวจตระเวนชายเดน ที่ 343

20/02/2567

คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท วินเพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด ร่วมกันบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ครั้งที่ 1/2567

02/02/2567

กรรมการผู้จัดการ คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท วินเพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด ร่วมบริจาคโต๊ะปิงปอง อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา เนื่องในโอกาส วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวัดอุทัยธาราม

12/01/2567

บริษัท วินเพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด ร่วมบริจาค เก้าอี้สำนักงาน 13 ตัว เครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง และจอคอมพิวเตอร์ 10 จอ ให้แก่ มูลนิธิสวนแก้ว อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

19/12/2566

คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท วินเพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด จัดกิจกกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบทุนการศึกษา และบริจาคคอมพิวเตอร์ ให้กับน้องๆ โรงเรียนวัดน้ำรัก จังหวัดจันทบุรี

16/12/2566

คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท วินเพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด ร่วมกันบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ครั้งที่4/2566

02/11/2566

คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท วินเพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด ร่วมโครงการปันน้ำใจให้น้อง ครั้งที่ 4  ณ โรงเรียนบ้านซับไทร จ.ลพบุรี

9/9/2566

บริษัท วินเพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด ร่วมบริจาคของบริโภคให้กับชาวชุมชนเพชรบุรี 40

19/8/2566

คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท วินเพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด ร่วมกันบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ครั้งที่ 3

2/8/2566

ผู้บริหาร บริษัท วินเพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด เข้ารับมอบใบรับรองสถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์รับรองจัดทำ “มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพย์ติดในสถานประกอบกิจการ จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

26/6/2566

คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท วินเพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก บางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

17/6/2566

พนักงานและผู้บริหารของบริษัทร่วมกิจกรรมโครงการบริจาคโลหิตปีที่ 3

3/5/2566

บริษัท วินเพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด ให้ความสำคัญในการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน หรือการนำกลับมาใช้ใหม่ โดยกำหนดเป็นโครงการนำเอกสารที่ต้องการทำลายไปย่อยสลายเพื่อสามารถนำกลับมาใหม่ภายใต้การรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศของบริษัท

ผู้บริหารและพนักงานร่วมกันสืบสานประเพณีไทยเนื่องในวันสงกรานต์

12/4/2566

บริษัท วินเพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด ร่วมบริจาคชุดคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ชุด และเก้าอี้สำนักงาน
พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ แก่มูลนิธิวัดสวนแก้ว

28/3/2566

พนักงานและผู้บริหารของบริษัทร่วมกิจกรรมโครงการบริจาคโลหิตปีที่ 1

3/2/2566

พนักงานและผู้บริหาร บริษัท วินเพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด เข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรม KTC Football Club
ณ สนามฟุตบอล ซุปเปอร์สตาร์อารีน่า

29/10/2565

บริษัท วินเพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด ร่วมบริจาคชุดคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด แก่กองร้อยตำรวจ
ตระเวนชายแดนที่413

5/9/2565

พนักงานและผู้บริหารของบริษัทร่วมกิจกรรมโครงการบริจาคโลหิตปีที่ 1

1/08/2565

ตัวแทนบริษัทได้รวบรวมสิ่งของบริจาค ชุดคอมพิวเตอร์สำนักงาน หนังสือ และของใช้เพื่อสมทบกับมูลนิธิกระจกเงา

15/07/2565

กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน สนับสนุนการศึกษา และปรับปรุงอาคารเรียน ณ โรงเรียนวัดกุ่มโคก อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

5/02/2560