การใส่ใจ

ดูแลสุขภาพ

  • สิทธิพนักงานในการรักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกจากโรงพยาบาลชั้นนำ
  • สิทธิค่ารักษาพยาบาลจากประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
  • สิทธิค่ารักษาพยาบาลจากบัตรประกันสังคม
  • สิทธิค่าตรวจสุขภาพประจำปี