NEWS

ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารฯ

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 คณะผู้บริหารจากธนาคาร พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย หรือ SME Bank ได้เดินทางเข้ามาเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท วินเพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด โดยมี คุณพรเลิศ เบญจกุล กรรมการผู้จัดการให้การต้อนรับ

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 คณะผู้บริหารจากบริษัท T Leasing จำกัด เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท วินฯ โดยมีคณะผู้บริหารคอยให้การต้อนรับ

รับรางวัล

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560  ผู้อำนวยการบริษัทพร้อมด้วยตัวแทนพนักงาน รับรางวัล บริษัทคู่ค้าซึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจำปี 2560

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561  ผู้อำนวยการบริษัทพร้อมด้วยตัวแทนพนักงาน รับรางวัล บริษัทคู่ค้าซึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจำปี 2561

บูรณาการ

คุณศรัณย์ธร โลกเจริญลาภ ผู้อำนวยการระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศขององค์กรและคณะผู้บริหารกลุ่มงานทวงถามหนี้ ผ่านการรับรองการอบรมมาตราฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

ISO/IEC 27001:2013

บริษัท วินเพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด ได้ให้ความสำคัญในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลในทุกขั้นตอนการให้บริการโดยรักษามาตรฐานและจัดการอย่างเป็นระบบ

Win star award 2019

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562  จัดกิจกรรมมอบรางวัลดีเด่นแก่พนักงานเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถ ณ สำนักนักงานใหญ่

KTC FIT Talks 5 จับเข่าคุย เล่าความเสี่ยงหนี้นอกระบบ

นายชุติเดช  ชยุติ  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส – คอร์ปอเรท ไฟแนนซ์  ‘เคทีซี’ หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค ได้ร่วมกับนายพรเลิศ  เบญจกุล  กรรมการผู้จัดการ บริษัท วินเพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด ผู้ให้บริการติดตามหนี้และด้านกฎหมาย เปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ #KTC FIT Talks 5 จับเข่าคุย เล่าความเสี่ยงหนี้นอกระบบ โดยได้เปิดมุมมองถึงความแตกต่างและสัดส่วนของหนี้ในระบบและหนี้นอกระบบ ซึ่งปัญหาหนี้นอกระบบยังคงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หนี้ครัวเรือนของไทยเพิ่มสูงขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมา ในขณะที่สินเชื่อนาโน-  พิโกไฟแนนซ์ จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถแก้ปัญหาหนี้นอกระบบให้ลดลง เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ ‘เคทีซี’ ชั้น 14 อาคารสมัชชาวาณิช 2 พร้อมออกอากาศสดผ่านเฟซบุ๊คไลฟ์ (Facebook Live) ทางเพจ #KTC CSR Club

Mr.Chutidej Chayuti, Chief Finance Officer ‘KTC’ or Krungthai Card Public Company Limited, a leader of the consumer finance business, jointly with Mr. Pornlert Benjakul, Managing Director of Winperformance Company Limited, purveyor of debt collection and recovery services, organize the #KTC FIT Talks 5: Risks Attached to Loan Sharks knowledge sharing seminar at the Conference Room, 14th floor, UBC II Building, recently. The event was also streamed on Facebook Live on the #KTC CSR Club page. The talk revealed contrasting perspectives regarding standard loans and non-standard/shark loans. These ‘shark loans’ remains as one of the causes of the spike in Thailand’s household debts in the past years. Aid in terms of ‘Nano-Pico Finance’ is another option that will help solve the problem of non-standard loans to increase Thais’ quality of life.

Happy Chinese New year 2020

ซินเจิ้งหยูอี้ ซินเหนียนฟาไฉ คิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังสมปรารถนาในปีใหม่นี้ มีแต่ความสุขมั่งคั่ง โชคดี ร่ำรวยตลอดปี

ISO/IEC 27701:2019

เมื่อเร็วๆ นี้ นายบูชา  ศิริชุมแสง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – สำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เข้าแสดงความยินดีกับนาย  พรเลิศ  เบญจกุล
กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิน เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด ในโอกาสที่บริษัท วิน เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด ผู้ให้บริการ
ติดตามหนี้และด้านกฎหมายได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27701:2019 (PIMS: Personal Information Management System) หรือระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นมาตรฐานที่พัฒนาเพิ่มเติมจาก
ISO/IEC 27001:2013 (ISMS: Information Security Management System) และสอดรับกับ
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) จาก บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป ประเทศไทย โดยผ่านการตรวจสอบด้านระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ซึ่งถือเป็นผู้ให้บริการติดตามทวงถามหนี้และกฎหมายรายแรกในประเทศไทย ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานดังกล่าว
ณ บริษัท วิน เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด อาคารไทยซัมมิท ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

Recently, Mr. Bucha Sirichumsang (right), Executive Vice President – Office of President & CEO, “KTC” or Krungthai Card Public Company Limited, jointly congratulated Mr. Pornlert Benjakul (left), Managing Director, Win Performance Company Limited, after the debt collection and legal service providerwas certified with the ISO/IEC 27701:2019 (PIMS: Personal Information Management System) standard, which was developed in addition to SO/IEC 27001:2013 (ISMS: Information Security Management System).

The certification assures that the firm complies with the Personal Data Protection Act 2019 (PDPA) from BSI Group Thailand, and has been audited in terms of its information security management and protection of personal information systems. The company is the first legal and debt collection service provider in Thailand to be certified to such standards.
The event took place at Win Performance Company Limited, Thai Summit Tower, New Petchburi Road.