วิสัยทัศน์&พันธกิจ

When speed, professional, trust and reliability count…

W i n P E R F O R M A N C E 

is here to serve you.
8612

คุณค่าองค์กร

  • Professional
  • Shared vision
  • Collaboration
  • Agility
  • New ability
3924

พันธกิจ

1.สร้างความพึงพอใจและความสำเร็จให้ผู้รับบริการ
2.สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์ มีบรรยากาศในการทำงานที่ทำให้พนักงานรู้สึกมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของ
3.สร้างผลกำไรอย่างยั่งยืนและผลตอบแทนที่เหมาะสม
4.ดำเนินธุรกิจในแนวคิดที่แตกต่าง ด้วยความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

33292

วิสัยทัศน์

บริษัท วินเพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจประเภทการให้บริการด้านการติดตามทวงถามหนี้ และการเร่งรัดหนี้สิน

2916

 บริษัท วินเพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด

 1768  อาคารไทยซัมมิท ชั้น 6  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Location

2919

ติดต่อเรา

โทร : +6621236535-45
อีเมล์ : cfc@winperform.com

ติดต่อเรา

23487

ภาพอาคารสถานที่ตั้ง