“บริษัท รับประกันการให้บริการอย่างมืออาชีพภายใต้กฎหมาย, นโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด” หากคุณต้องการร่วมงานกับเรา บริษัทรับประกันว่าคุณจะเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการสำหรับงานด้านติดตามทวงถามหนี้ โดยร่วมกับทีมงานที่มีประสบการณ์อย่างมืออาชีพ และพนักงานติดตามทวงถามหนี้ของเราที่ผ่านการฝึกอบรมการปฏิบัติงานขั้นพื้นฐาน, อบรมเกี่ยวกับพ.ร.บ. การทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 , ขั้นตอนสำหรับการติดตามทวงถามหนี้ รวมถึง กรณีที่ต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษ เช่น เทคนิคการทวงถาม, การวิเคราะห์ข้อมูลการติดตามทวงถาม, ทักษะและความชำนาญในการเจรจาต่อรอง และจิตวิทยาในการเจรจา เป็นต้น

หากคุณสนใจร่วมงานกับเรา สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร +6621236897 หรือดาวน์โหลดใบสมัครงาน พร้อมกับ หนังสือให้ความยินยอม การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้สมัครงาน ส่งเอกสารกลับมาที่  อีเมล์ hr@winperform.com

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 – 35 ปี
วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
มีประสบการณ์ทางด้านการเร่งรัดหนี้สิน (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
สามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
สามารถใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศ ชาย อายุ 22 – 40 ปี
วุฒิ ม.6 / ปวช. ขึ้นไป
มีประสบการณ์ทางด้านการเร่งรัดหนี้สิน (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
มีรถจักรยานยนต์ และใบขับขี่รถจักรยานยนต์ (มีใบขับขี่รถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานได้
มีความขยัน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
สามารถเริ่มงานได้ทันที