Slider

ยินดีต้อนรับ…

บริษัท วินเพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการงานด้านติดตามทวงถามหนี้ และด้านกฎหมาย โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท บริษัทให้บริการเต็มรูปแบบเกี่ยวกับงานด้านติดตามทวงถามหนี้ ภายใต้ พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 โดยจดทะเบียนประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ตามมาตรา 5 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 (ทะเบียนเลขที่ 10590037 คำขอเลขที่ 37/2558) และเป็นผู้มีความชำนาญการ โดยมีทีมงานผู้บริหารที่มีประสบการณ์จากสถาบันการเงินต่างๆ ซึ่งมุ่งเน้นประสิทธิภาพของผลงาน , การบริการ และให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ของผู้รับบริการ โดยสามารถมั่นใจกับการปฏิบัติงาน และการรายงานผลการดำเนินงานที่เชื่อถือได้ ให้กับผู้รับบริการตามกำหนดระยะเวลา ทั้งรายวัน, รายเดือน, รายปี หรือตามความต้องการ

นอกจากบริการงานด้านติดตามทวงถามหนี้แล้ว บริษัทยังให้บริการสำหรับงานด้านกฎหมาย อาทิเช่น การดำเนินคดี, การบังคับคดี,การติดตามหนี้ส่วนขาด เป็นต้น โดยมีการติดตามงานอย่างใกล้ชิดด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ และมีความชำนาญโดยเฉพาะ บริษัทคงไว้ซึ่งมาตราฐานสูงสุดภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานด้านติดตามทวงหนี้ การเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทสามารถพิสูจน์ได้จากประสบการณ์ และผลงานของผู้บริหารที่ผ่านมาในการให้บริการ

200

DEBT COLLECTOR

จดทะเบียนธุรกิจการทวงถามหนี้
ทะเบียนเลขที่ 10590037
10

MANAGEMENT TEAM

Management Profile
20 +

YEARS OF EXPERIENCE

VIEW ALL

5 ความรู้สึกของเรา

ความชำนาญ : ตัวแทนที่มีมากกว่า 200 คน และทีมงานผู้บริหารของเราที่มีประสิทธิภาพและมีความเป็นมืออาชีพ ในการให้บริการติดตามทวงถามหนี้และการจัดเก็บหนี้

นวัตกรรม : การจัดการบัญชีลูกค้าค้างชำระที่ได้นำระบบการติดตามทวงถาม, ระบบหมุนโทรศัพท์อัตโนมัติ ในหลักการของกลยุทธ์ติดตามทวงถาม และการควบคุมด้วยระบบบันทึกเสียงสนทนาในการให้บริการ

ความมุ่งมั่น : ความสามารถของบุคคลากรที่เป็นเลิศที่ผู้รับบริการได้รับจากอัตราการผิดนัดชำระและหนี้เสียในส่วนที่ได้รับคืนมา

ความรอบรู้ : ประสิทธิภาพของการบริหารติดตามทวงถามจากภายในองค์กรและการดำเนินคดี ที่มุ่งเน้นเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ, การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ร่วมกับการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ความสมบูรณ์แบบ : การประเมินประสิทธิภาพของผู้นำ พนักงานทวงถามหนี้ และผู้บริหารทีมงานอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ความสามารถในการติดตามทวงถามมีความเหมาะสม และเป็นเลิศในการให้บริการ

Over 20 years

experience you can trust…

  ติดต่อเรา

  หากมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อ กรุณาเลือกหัวข้อคำถามและกรอกข้อมูลของคุณจากนั้นเจ้าหน้าที่ของเรา จะติดต่อกลับเพื่อตอบคำถามที่คุณอยากทราบ

  นโยบายความเป็นส่วนตัว
  ข้าพเจ้าได้อ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัว อย่างละเอียดแล้ว และยินยอมให้ บริษัท วินเพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามวัตถุประสงค์ข้างต้น อ่านเพิ่มเติมกรุณาคลิก


  Links

  เว็บไซต์ภายนอกเพื่อเป็นข้อมูลในการใช้ประโยชน์ของคุณ