พนักงานติดตามทวงถาม

รายละเอียดหน้าที่:

• โทรศัพท์เพื่อเก็บเงินจากลูกค้าที่ค้างชำระ
• ทำกิจกรรมการรวบรวมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท
• เจรจากับลูกค้าและแก้ไขข้อร้องเรียนหากเกิดขึ้น
• ปฏิบัติตามกฎและระเบียบต่างๆ เช่น พรบ.ทวงหนี้, PDPA เป็นต้น

คุณสมบัติ

• เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22-35 ปี.
• ปริญญาตรีทุกสาขา
• มีประสบการณ์การทำงานด้านการทวงถามหนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
• ทักษะการเจรจาที่ดี
• มีความอดทน และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
• กระตือรือร้นและเรียนรู้เร็ว
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

ชุดสมัครงาน