ประสบการณ์กว่า 20 ปี
ที่คุณสามารถไว้วางใจ

บริษัทวินเพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด รับประกันการให้บริการ อย่างมืออาชีพภายใต้กฏหมายเราคือบริษัท
ทวงหนี้ที่ถูกกฏหมายในไทย”

จดทะเบียนธุรกิจการทวงถามหนี้ ทะเบียนเลขที่ 10590037

ข้อมูลบริษัท-วิน

2015
Cool Number

ข้อมูลทั่วไป

0 %
Cool Number

คณะกรรมการ/
ผู้บริหาร

0 +
Cool Number

ข่าวสารบริษัท

การอบรม/
กิจกรรมบริษัท

การรับรองมาตรฐาน/
ความสำเร็จ

ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

ผู้บริหารและพนักงาน

วินเพอร์ฟอร์มานซ์ รับประกันความซื่อสัตย์ ความโปร่งใสและความรับผิดชอบ ที่สอดคล้องตามนโยบาย ระเบียบข้อบังคับตลอดเวลา”

5 ความรู้สึกของเรา

ทีมผู้บริหารและตัวแทนของเรามีประสบการณ์ในขอบเขตการให้บริการนี้ ซึ่งเข้าใจกฎหมาย, มีประสิทธิภาพ, ยุติธรรม และการให้บริการอย่างมืออาชีพ โดยมั่นใจเสมอว่า ด้วยมาตรฐานที่สูงของเราจะคงไว้อยู่ตลอดเวลา
จัดการกับลูกหนี้ที่เลยกำหนดเวลา โดยการใช้ระบบติดตามทวงถามหนี้ของเรา (Debt Collection System : DCS), ระบบหมุนโทรศัพท์อัตโนมัติ (Predictive outbound dialer : PDS) พร้อมซอฟท์แวร์การส่งข้อความเสียงในการทวงหนี้ที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจทุกขนาด เพื่อประหยัดเวลา เงิน และความยุ่งยาก
การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการติดตามทวงถามหนี้ และการจัดเก็บหนี้ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลที่ครอบคลุม ซึ่งผู้รับบริการของเราสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพการติดตามทวงถาม , ข้อมูลเชิงลึกของลูกหนี้, ประสิทธิภาพของทีม, การชำระเงินที่รอดำเนินการ, การชำระเงินที่ต่อเนื่อง และอื่นๆ สิ่งเหล่านี้ เรามอบให้ผู้รับบริการรับทราบเพื่อการตัดสินใจที่จะคาดการณ์อัตราการค้างชำระ และ การจัดเก็บหนี้ รวมทั้ง การวางกลยุทธ์ที่สอดคล้องเหมาะสม
การจัดการความรู้เป็นกระบวนการที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยการฝึกอบรม และพัฒนาความรู้ ทักษะ และ ความสามารถต่างๆของพนักงาน ควบคู่ไปกับการตรวจสอบ และการประเมินความก้าวหน้า ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ จุดสำคัญของการฝึกอบรมอย่างเป็นมืออาชีพ เพื่อให้พนักงานของเราประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในการติดตามทวงถาม และการเร่งรัดหนี้ โดยการปรับปรุงฐานข้อมูลความรู้ที่สำคัญ และแนวทางการปฏิบัติที่ดี ร่วมกับ การให้โอกาสเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนงานอื่นของการดำเนินธุรกิจ
ความสำเร็จของเราเป็นผลลัพธ์มาจากการผสมผสานความเป็นมืออาชีพและประสิทธิผลของผู้บริหารร่วมกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเทคโนโลยีของบริษัท

ติดต่อเรา

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อ กรุณาเลือกหัว
ข้อคำถามและกรอกข้อมูลของคุณจากนั้นเจ้าหน้าที่
ของเราจะติดต่อกลับเพื่อตอบคำถามที่คุณอยากทราบ