“บริษัท รับประกันการให้บริการอย่างมืออาชีพภายใต้กฎหมาย, นโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด” บริษัทรับประกันในผลงานการให้บริการสำหรับงานด้านติดตามทวงถามหนี้ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์อย่างมืออาชีพ และพนักงานติดตามทวงถามหนี้ของบริษัทผ่านการฝึกอบรมขั้นพื้นฐาน และทักษะสำหรับการติดตามทวง ถามหนี้ รวมถึง กรณีที่ต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษ เช่น เทคนิคการทวงถาม, ขั้นตอนการติดตามทวงถาม, ความชำนาญในการเจรจาต่อรอง และจิตวิทยาในการเจรจา เป็นต้น

ขอขอบพระคุณที่ได้ทำกรอกข้อมูลการร่วมงานกับเรา