กิจกรรมช่วยเหลือสังคม

bg2bg2
bgbg

CSR

 กิจกรรมเลี้ยงอาหารอากลางวัน สนับสนุนการศึกษาและปรับปรุงอาคารเรียน ณ โรงเรียนวัดกุ่มโคก อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศเตือนเพื่อทราบ

เนื่องจากขณะนี้ มีผู้ไม่ประสงค์ดีใช้ หมายเลขโทรศัพท์ 02 123 6789 เพื่อโทรไปหาหรือติดต่อลูกค้า ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการให้บริการใดๆ  ของบริษัท วินเพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด ยกเว้นเพื่อการติดต่อกลับเท่านั้น โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ และขอเตือนให้ท่านโปรดระมัดระวัง

ทั้งนี้หากได้รับการติดต่อ สามารถแจ้งเบาะแสบนเว็บไซต์ www.winperform.com หรือ cfc@winperform.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง